TECE Sverige AB
Søk

TECElux Övre glasplatta, sen-Touch

Beskrivelse

TECElux Övre glasplatta med elektronisk beröringsfri sen-Touch spolning.
Inklusive produkter för anslutning till 230 V och motor för två spolvolymer.

Montering sker endast ihop med nedre glasplatta.