TECE Sverige AB
Søk

TECEsquare Urinalspolknapp, metall

Beskrivelse

Spolknapp av metall till TECEprofil Urinalfixtur med ventilhus U1.
Min. arbetstryck 0,5 bar.
Spolventil kapacitet: 1,5 och 4 (EN12541).

Mått (B x H x D): 124 x 144 x 2 mm

Består av:
Spolventil U1
Tunn spolknapp, 2 mm
Spolmekanism och monteringsmaterial

Beställs separat:
TECEprofil Urinalfixtur Universal U1, RSK 7926162