TECE Sverige AB
Søk

TECEsquare Urinalspolknapp, glas

Beskrivelse

Spolknapp av glas till TECEprofil Urinalfixtur med ventilhus U1.
Min. arbetstryck 0,5 bar.
Spolventil kapacitet: 1,5 och 4 (EN12541).
Justerbar spolmängd: 1, 2 och 4 liter.

Mått (B x H x D): 124 x 144 x 11 mm

Kan monteras helt plant med färdig vägg med TECE Installationsram urinal, RSK 792611X.

Består av:
Spolventil U 1
Glasplatta, 11 mm
Spolmekanism och monteringsmaterial

Beställs separat:
TECEprofil Urinalfixtur Universal U1, RSK 7926162