TECE Sverige AB
Søk

TECEdrainprofile golvränna, borstat rostfritt stål

Beskrivelse

TECEdrainprofile Golvränna för duschdränering. För limning med kakelfix.

Allmän information:
Golvrännans längd är kapbar ned till total längd 500 mm och har en integrerat självfall för bättre vattendränering och självrengörande effekt
Profillock med "Push Function" demonteras för hand. Tryckklass K3 - maximal testbelastning 300 kg
Golvränna och profillock tillverkat av rostfritt stål 1.4301 (304)
Anslutning för TECEdrainprofile Aloppsmodul
Flytmassa på golv, 8-25 mm (inkl. fix)
För väggnära installation, väggbeklädnad minst 10 mm (inkl. fix)

Beställs separat:
TECEdrainprofile Avloppsmodul