TECE Sverige AB
Søk

TECEfloor Golvärmefördelare i rostfritt stål

Beskrivelse

Golvvärmefördelare i rostfritt stål som levereras komplett med väggkonsoler, avluftare, avtappnings- och påfylllningsventiler.
Varje enskild fördelare har en märkning med namn och sträckkod som dokumenterar var enkel produktionslinje.

Teknisk beskrivning:
Manuel avtappnings- och påfylllningsventil på tillopp och returfördelare.
Varje enskild fördelare har en märkning med namn och sträckkod som dokumenterar var enkel produktionslinje.
Fördelaren har en stor kammarvolym vilket ger en större genomströmning.
Fördelaren är försedd med ljuddämpande väggkonsoler.
Flödet till respektive golvslinga ställs in på flödesmätarventilen på returfördelaren vilken även är försedd med en låsfunktion.
Flödesmätarens transparanta plasthölje är utbytbart under drift.

Tekniska data:
Anslutning primärsida: G25 löpande mutter
Anslutning sekundärsida: G20 utv Eurokonus
Påfyllning: G15 utv
Avtappning: G15 utv
Flödesmätare: 0,5-4 l/min
Max provtryck: 10 bar (max 30° C)
c/c avstånd golvvärmerör: 50 mm
Anslutning ställmotor: M30 x 1,5 mm
Kvs-värde ventiler: 1,2 m³/h
Avluftare: G15 utv

Beställs separat:
Kulventiler
TECEfloor Anslutningskoppling till golvvärmerör