TECE Sverige AB
Søk

TECElogo Väggbox dubbelmontage

Beskrivelse

Dubbla förmonterade väggboxar på en skena för TECElogo 16 x 2,0 mm rör med tomrör 25 mm.
Försedda med en Push koppling för enkelt montage av rör.
Dimension på väggbricka bör vara min 80 mm.
Väggboxens installationsjup är enbart 45 mm.
Till väggboxens ansutning, G15 inv, finns det ett stort urval av anslutningskopplingar för olika ändamål.

Tekniska data:
Material: Avzinkningsbeständig mässing
Röranslutning: Push koppling 16 x 2,0 mm med 25 mm tomrör
Armaturanslutning: G15 inv
Tryckklass: 10 bar
Max kontinuerlig drifttemperatur: 70° C
Max kortvarig temperatur: 90° C
Röravstånd: c/c 150 mm eller 160 mm

Godkännande:
NT VVS129
Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1