TECE Sverige AB
Søk

Polo-Kal NG Rör

Beskrivelse

Ljuddämpat inomhusavloppssystem.
Fabriksmonterad läpptätning.

Material:
Ytterskikt: PP
Mellanskikt: PP-MV
Innerskikt: PP
O-ring: EPDM
Undertryck: temporärt upp till 900 mbar
UV-beständighet: 2 års förvaring utomhus
Max rörsvepsavstånd: 15 × ytterdiameter
Längdutvidgning: 0,05 mm/mK
Färg: blå RAL 5014
Frosttålighet: ned till -20° C